Raad van Toezicht

Wie zijn wij?
Marc van den Berg
Ashley van ’t Westeinde

De raad van toezicht is bereikbaar via info@destura.nl

 

Wat doen wij? 
De Raad van Toezicht heeft als taak het adviseren van het zittende Bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Ook houden wij toezicht op het naleven van de statuten, het vijfjaren-plan, beleidsplan en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Thema door Anders Norén